Sergi/Müze

  • Şub082015

    Uniq İstanbul’da Muhteşem Yüzyıl “Teşhir-i İhtişam” Sergisi

    Bugün hava hem soğuk hem de yağmurluydu. Ben de her kötü havada yaptığımı yaptım. Kendimi kapalı bir yere attım. Maslak’taki…

    Read more